Овај сајт настао је као продукт пројекта „Без алата нема заната“ који је реализован у оквиру програма Swiss PRO који подржава Влада Швајцарске. Учесници овог Пројекта, особе са инвалидитетом, на вишемесечним радионицама, савладале су практична и теоријска знања и вештине за израду предмета за свакодневну употребу у домаћинству. Као плод вишемесечног рада уприличен је каталог радова, чији је циљ да промовише рад особа са инвалидитетом.

ПРОДАВНИЦА

foto

О пројекту ,,Без алата нема заната“

Основни проблем којим се пројекат бави:

Особе са инвалидитетом и њихове породице свакодневно се суочавају са многобројним проблемима међу којима су највећи сиромаштво и дискриминација. Сиромаштво настаје као последица мале стопе запошљавања и лошег и неадекватног образовања особа са инвалидитетом, поготово оних са урођеним инвалидитетом, међу којима највећи број има завршену само основну школу или припада категорији необразованих. Као такви, они нису конкурентни на тржишту рада. Особе са тежим обликом телесног инвалидитета (корисници инвалидских колица) и слепе и слабовиде особе, иако са нешто вишим степеном образовања, имају проблем у проналажењу посла, јер су радна места неприступачна. Особама са лаким и умереним интелектуалним инвалидитетом углавном је одузимана пословна способност, а немају могућност ни да остваре парво на додатак за негу и помоћ другог лица јер су делимично самостални у обављању свакодневних активности. Ситуација је још тежа у породицама које имају децу или одрасле са тешким обликом инвалидитета. У овим породицама у 80% случајева један од родитеља је незапослен како би могао да негује своје дете. Послодавци се одлучују да запошљавају особе са лакшим облицима телесног инвалидитета и глуве особе јер они могу да раде физички захтевније послове, док група особа које смо описали то није у могућности и зато се ове особе не могу равноправно укључити на тржиште рада и конкурисати за запошљавање попут других особа. Послодавци не траже особе које би посао могле обављати од куће, а радна места су неприступачна. Такође, родитељима који морају остати код куће како би неговали члана породице који има тежи облик инвалидитета, више би одговарала могућност да послове обављају код куће, јер не могу одсуствовати свих 8 сати.

foto

Све ово је последица дискриминације настале услед нереазвијене свести друштва и послодаваца о реалним могућностима особа са инвалидитетом. Целокупна ситуација је последица неприступачних школа и неадекватног школовања које се одвијало у специјалним одељењима без обзира на интелектуалне могућности особа са инвалидитетом. Национална служба за запошљавање организује обуке за рад на рачунарима, израду бизнис планова, курсеве страних језика, преквалификације и доквалификације, али њима присуствују особе са лакшим обликом телесног инвалидитета, јер се оне одвијају у неприступачним просторима, тако да је категорија тешко запосливих особа са инвалидитетом искључена из ових програма. Особе са интелектуалним инвалидитетом се уопште и не налазе на евиденцији НСЗ. Радна места су углавном неприступачна, радно време је фиксно, подразумева и сменски рад, не постоји могућност ангажовања радног асистента, а код послодаваца постоје предрасуде о томе да особе са интелектуалним или тежим обликом телесног инвалидитета не могу бити довољно добри радници због ограничења које су последица инвалидитета које имају. Такође се не усуђују да запошљавају родитеље чија деца имају инвалидитет, јер очекују да ће чешће одсуствовати са посла. У оваквој ситуацији, особе са инвалидитетом и њихове породице налазе се у стању сиромаштва, економске зависности, због чега се код њих развијају различити облици психичких и физичких болести јер се осећају беспомоћно, бескорисно и недовољно вредно и уважено, те је њихов живот веома неквалитетан.

Циљ и резултати пројекта:

Једно од решења, које је било подржано финансијски од Владе Швајцарске преко програма Swiss PRO, уз учешће града Смедерева, било је организовати сталне радионице и рад за особе са инвалидитетом и родитеља особа са инвалидитетом на изради предмета примењене уметности – стари занати (израда ситног намештаја, одевних предмета, накита, украса за кућу и друге предмете, поправка старих одевних ствари…), који ће касније своја знања даље да преносе другима. На овим радионицама особе са инвалидитетом су обучаване за израду предмета примењене уметности и на тај начин оспособљене да у заједничком простору или код куће, у заједничком наступању на тржишту или самостално пласирају своје производе и од тога зарађују и/или стварају могућност за одрживост овог пројекта тј. радионичарског рада где би се нови полазници обучавали на овим пословима. Помоћ коју је пројекат пружио јесте обука и набавка репроматеријала као и алатки и машина за рад у заједничком простору, обука за започињање и вођење сопственог бизниса и обука за израду и управљање пројектима и организација заједничких састанака са привредницима града који би у будућности продавали артикле које они израђују. На овим радионицама настали су многобројни предмети примењене уметности који завређују пажњу и које представљамо на овом сајту у каталогу.

radionica

Учесници пројекта:

Учесници пројекта су особе са инвалидитетом града Смедерева који су завршили све ове набројане обуке.

Носилац пројекта и партнери:

Носилац пројекта био је град Смедерево, а партнер Савез социјално хуманитарних организација Смедерево који окупља велики број удружења особа са инвалидитетом. Пројекат је реализован у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србија, а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СKГО).

Информације о пројекту:

Информације о пројекту можете добити од Савеза социјално хуманитарних организација Смедерево.

radionica

ВИДЕО ЗАПИСИ ИЗ РАДИОНИЦЕ